Poradnia
Zdrowia Psychicznego
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci
i Młodzieży
tel: 43 8296 293
rejestracja czynna w godzinach
od 7:30 do 18:00

 

Poradnia
Leczenia Uzależnień
i Współuzależnienia
Poradnia Terapii Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży
tel: 43 8296 246, 8296336 - rejestracja
czynna w godzinach od 7:30 do 15:00
tel: 43 8296330 - gab. psychoterapeutów
 

 

Organ tworzący:

Samorząd Województwa Łódzkiego

 

ZARZĄD:

  • Dyrektor - mgr Daniel Joachimiak
  • p.o. Zastępcy Dyrektora d/s Lecznictwa - dr n. med. Łukasz Rzeźniczak

Szpital posiada podpisane umowy na świadczenie usług medycznych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Od 2013 r Centrum Psychiatryczne w Warcie funkcjonuje w strukturze Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu. Kontynuuje ponad 100 letnią tradycję leczenia chorób psychicznych. Historia Szpitala Psychiatrycznego w Warcie sięga połowy XIX wieku, kiedy to powstał projekt budowy w budynkach poklasztornych lecznicy - przytułku dla osób umysłowo chorych. Oficjalnie Szpital otwarto 29 lipca 1908 roku.
Centrum Psychiatryczne w Warcie zapewnia lecznictwo psychiatryczne oraz terapię uzależnień w warunkach stacjonarnych i ambulatoryjnych.
W strukturze Szpitala funkcjonuje sześć oddziałów psychiatrycznych dla dorosłych, Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży, Oddział Leczenia Uzależnień, Zakład Opiekuńczo - Leczniczy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej oraz Oddział Psychiatrii Sądowej.

 

W strukturze Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Prymasa St. Wyszyńskiego w Sieradzu działa również Oddział Rehabilitacji dla Dzieci w Rafałówce