Poradnia
Zdrowia Psychicznego
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci
i Młodzieży
tel: 43 8296 293
rejestracja czynna w godzinach
od 7:30 do 18:00

 

Poradnia
Leczenia Uzależnień
i Współuzależnienia
Poradnia Terapii Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży
tel: 43 8296 246, 8296336 - rejestracja
czynna w godzinach od 7:30 do 15:00
tel: 43 8296330 - gab. psychoterapeutów
 

W ramach Poradni Leczenia Uzależnień  w odniesieniu do  zadań profilaktycznych i leczniczych, nieustannie podnosimy jakość, dbamy o dobre warunki do prowadzenia poradnictwa, indywidualnej i grupowej psychoterapii  dla członków rodzin pacjentów uzależnionych, dla dorosłych dzieci alkoholików i dla osób współuzależnionych.

Osoby zainteresowane mogą uczestniczyć w:

  • terapii indywidualnej

  • spotkaniach rodzin - grupowe zajęcia psychoedukacyjne dla członków rodzin pacjentów przebywających aktualnie na leczeniu w oddziale,

  • grupie terapeutycznej dla osób współuzaleznionych,

  • sesjach rodzinnych – praca w celu poprawy relacji rodzinnych i małżeńskich,

  • interwencji kryzysowej – przygotowanie i przeprowadzenie interwencji  w celu zmotywowania osoby uzależnionej do podjęcia leczenia i kontynuowania terapii.

  • maratonach terapeutycznych dla osób współuzależnionych

  • w grupie terapeutycznej dla dorosłych dzieci alkoholików   

<< Poprzedni artykuł