Poradnia
Zdrowia Psychicznego
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci
i Młodzieży
tel: 43 8296 293
rejestracja czynna w godzinach
od 7:30 do 18:00

 

Poradnia
Leczenia Uzależnień
i Współuzależnienia
Poradnia Terapii Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży
tel: 43 8296 246, 8296336 - rejestracja
czynna w godzinach od 7:30 do 15:00
tel: 43 8296330 - gab. psychoterapeutów
 

Jednym z najważniejszych celów działania poradni jest także zapewnienie pacjentom kończącym leczenie w Oddziale Leczenia Uzależnień możliwości kontynuowania terapii.

Po wypisaniu ze szpitala mogą oni dalej trzeźwieć w oparciu o uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych w poradni. Otrzymują wsparcie i porady:

  • jak radzić sobie z niepiciem,

  • jak trwale utrzymać abstynencję,

  • jak polepszyć jakość swojego życia i codziennego funkcjonowania.

Od  września 2007 rozpoczęliśmy prowadzenie takich zajęć dla osób uzależnionych. Odbywają się one w ramach terapii pogłębionej ( maratony terapeutyczne, terapia grupowa w oparciu o Osobiste Plany Terapii, grupy zadaniowe, warsztatowe). 

W  celu zwiększenia dostępności  zajęcia te realizowane są  głównie  po południu, także w  soboty i niedziele.

Istnieje także możliwość uczestniczenia w zajęciach grupowych w ramach pracy grupy:

  • motywującej do podjęcia leczenia – dla osób, które nie są zdecydowane co do konieczności leczenia własnego uzależnienia

  • podtrzymującej abstynencję - dla osób oczekujących na wyznaczenie terminu przyjęcia do oddziału.

  • wstępnej – dla pacjentów, którzy nie mogąc zrezygnować ze swoich codziennych obowiązków chcą leczyć się i trzeźwieć w systemie ambulatoryjnym

  • podstawowej – dla osób po ukończeniu grupy wstępnej

  • pogłębionej – dla osób, które chcą dalej trzeźwieć i rozwiązywać swoje osobiste problemy

  • konstruktywnych zachowań

  • uzależnień behawioralnych (hazard patologiczny i inne)   

Następny artykuł >>