Poradnia
Zdrowia Psychicznego
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci
i Młodzieży
tel: 43 8296 293
rejestracja czynna w godzinach
od 7:30 do 18:00

 

Poradnia
Leczenia Uzależnień
i Współuzależnienia
Poradnia Terapii Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży
tel: 43 8296 246, 8296336 - rejestracja
czynna w godzinach od 7:30 do 15:00
tel: 43 8296330 - gab. psychoterapeutów
 

PZP1PZP2PZP3 

tel. 8296 293 - Rejestracja
tel. 8296 297 - Punkt pielęgniarski
 

Lokalizacja Poradni Zdrowia Psychicznego: budynek IV


Godziny przyjęć w Poradni: od godz. 800 do godz. 1800


Wymagane dokumenty od pacjenta:
- dokument tożsamości ze zdjęciem,
- nie wymagane skierowanie do lekarza psychiatry,
- wymagane skierowanie do psychologa od lekarza pierwszego kontaktu lub innego lekarza specjalisty.

Zakres wykonywanych świadczeń:
- udzielanie ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych osobom z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionym,
- promocja zdrowia psychicznego,
- przywracanie sprawności psychicznej poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, psychoterapię,
- orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia.


Personel Poradni:
• Pielęgniarka koordynująca: Agnieszka Krzywańska
• 1 pielęgniarka
• 4 sekretarki/rze medyczne/ni

Lekarze pracujący w Poradni Zdrowia Psychicznego:
• dr n. med. Łukasz Rzeźniczak - specjalista psychiatra
• dr n. med. Karol Woźniak - specjalista psychiatra
• Grzegorz Kolasiński – specjalista psychiatra
• Katarzyna Przysucha – specjalista psychiatra
• Monika Cybertowicz –specjalista psychiatra dzieci i młodzieży, specjalista psychiatra
• Małgorzata Werner – specjalista psychiatra dzieci i młodzieży
• Aleksandra Szuba-Andrysiak – specjalista psychiatra
• Dorota Kaczmarek – specjalista psychiatra
• Grażyna Rosiak – specjalista psychiatra
• Tomasz Kowalik – specjalista psychiatra
• Cezary Boduła – specjalista psychiatra
• Zyta Kalecka – specjalista psychiatra
• Cezary Stojecki – specjalista psychiatra
• Wolnica Adam – specjalista psychiatra
• Alena Pietrzak - specjalista psychiatra
• Piotr Strzeliński - specjalista psychiatra
• Wieńczysław Kaźmierczak - lekarz, w trakcie specjalizacji psychiatrii

Psycholodzy pracujący w Poradni Zdrowia Psychicznego:
• Katarzyna Neyman – specjalista psychologii klinicznej
• Elżbieta Łukomska - specjalista psychologii klinicznej
• Marta Półgrabia – psycholog
• Julia Szymczak – psycholog
• Anna Bartczak – psycholog kliniczny
• Elżbieta Bartolik –certyfikowany psychoterapeuta, specjalista psychologii klinicznej
• Amelia Dałek – specjalista psychologii klinicznej, certyfikowany psychoterapeuta
• Anna Bartoszewska - psycholog
• Edyta Jagielska - psycholog, specjalista terapii uzależnień
• Soroka Marianna – psycholog, certyfikowany psychoterapeuta
• Frankowska Agata – psycholog, terapeuta uzależnień
• Sobczyńska Joanna – certyfikowany specjalista terapii uzależnień
• Zimny Marcin – psycholog
• Anna Dziedzic – psycholog, certyfikowany psychoterapeuta, certyfikowany specjalista terapii uzależnień
• Justyna Stasiak-Panufnik – psycholog
• Marta Odyniec - psycholog