Poradnia
Zdrowia Psychicznego
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci
i Młodzieży
tel: 43 8296 293
rejestracja czynna w godzinach
od 7:30 do 18:00

 

Poradnia
Leczenia Uzależnień
i Współuzależnienia
Poradnia Terapii Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży
tel: 43 8296 246, 8296336 - rejestracja
czynna w godzinach od 7:30 do 15:00
tel: 43 8296330 - gab. psychoterapeutów
 

Rejestracja codziennie od 7:30 do 18:00 pod numerem tel. 43 8296 293, 43 8296 297

 

Wykaz psychologów pracujących w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

• Monika Cybertowicz - /spec. psychiatra dzieci i młodzieży, spec. psychiatra, seksuolog kliniczny/
• Małgorzata Werner - /specjalista psychiatra dzieci i młodzieży, specjalista rehabilitacji medycznej/
• Anna Puchalska – lekarz rezydent /w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży)
• Maria Andrzejewska - spec. psycholog kliniczny
• Elżbieta Łukomska - spec. psycholog kliniczny
• Katarzyna Neyman - spec. psycholog kliniczny
• Marta Półgrabia - psycholog
• Julia Szymczak - psycholog
• Edyta Jagielska - psycholog, spec. psychoterapii uzależnień

 
W poradni przyjmujemy pacjentów do ukończenia 18 roku życia z różnego rodzaju problemami emocjonalnymi (lękowymi, depresyjnymi, zaburzeniami po urazach psychicznych), dzieci i młodzież z problemami z zachowaniem, jedzeniem, z trudnościami szkolnymi i wychowawczymi. W naszej placówce pracują wykwalifikowani psychiatrzy, psycholodzy oraz psychoterapeuci.
 
Współpracujemy również z Poradnią Neurologiczną dla Dzieci i Młodzieży, pracownią EEG oraz Poradnią Leczenia Uzależnień.
 
Diagnoza obejmuje cykl konsultacji u psychologa oraz psychiatry znających problemy psychologiczne i zaburzenia psychiczne wieku rozwojowego.Psychiatra i psycholog udzielą Państwu informacji o zalecanych formach postępowania i terapii, w tym psychoterapii oraz farmakoterapii. Skuteczna terapia wielu zaburzeń psychicznych jest możliwa o ile pacjent i jego opiekunowie będą uczestniczyć w cyklu regularnych wizyt. 
Pierwsza wizyta u psychologa polega na zebraniu wywiadu rodzinnego i informacji od rodzica lub prawnego opiekuna pacjenta na temat problemów dziecka, jego rozwoju i aktualnego funkcjonowania. 
Pierwsza porada psychiatryczna obejmuje zazwyczaj analizę danych z wywiadu psychologicznego, uzupełnienie go przez lekarza psychiatrę. W trakcie konsultacji w naszej poradni postaramy się odpowiedzieć na Państwa pytania i wyjaśnić wątpliwości. 
 
Konsultacje psychologiczne w poradni odbywają się po okazaniu skierowania od lekarza pierwszego kontaktu lub innego lekarza specjalisty. W ramach Konkursu Grantowego Fundacji Banku Zachodniego "Tu mieszkam, tu zmieniam" Stowarzysxzenie Pomocy Osobom Autystycznym "Muszelka" zdobyło fundusze na budowę placu zabaw dla Naszych pacjentów przy PZP.
Maria Andrzejewska spec. psycholog kliniczny
Elżbieta Łukomska spec. psycholog kliniczny 
Katarzyna Neyman spec. psycholog kliniczny 
Maria Półgrabia psycholog 
Julia Szymczak psycholog