S P I S       T E L E F O N Ó W

                                      Centrum Psychiatryczne w Warcie

                                                               Tel.043 8294013 fax 8294748

Portiernia

8296 307

Oddz. 1 - Ordynator

8296 319

Portiernia

8296 307

Oddz. 1 - Ordynator

8296 319

Izba Przyjęć

8296 300, 218

Gabinet Lekarski

8296 315, 337

Dyrektor Szpitala

8296 201

Psycholog

8296 340

Z-ca Dyrektora DS Lecznictwa

8296 202

Piel. Oddziałowa

8296 341

Sekretariat

8296 207

Gabinet Zabiegowy

8296 321

Kierownik Centrum Psychiatrycznego w Warcie

8296 205

Pokój pielęgniarek

8296 324

Rzecznik praw pacjenta

8296 217

Sekretarka Medyczna

8296 320

Płace

8296 299

Gab Terapii Zajęciowej

8296 270

Inwentaryzacja

8296 263

Korytarz

8296 305

Kasa

8296 212

Oddz. 2 - Ordynator

8296 304

 Informatycy

8296 251, 351

Gabinet Lekarski

8296 303, 266

Insp ds. Obronnych, BHP

8296 246

Gabinet Zabiegowy

8296 301

Sekcja Stat. Medycznej                 Dok. i Rejestracji Chorych

8296 206

Pielęgniarka Oddziałowa

8296 302

Kierownik Sekcji

8296 296

Pokój pielęgniarek

8296 308

Sekcja Tech-Eksploatacyjna

8296 209

Psycholog

8296 235

Kierownik Sekcji

8296 204

Sekretarka Medyczna

8296 346

Warsztaty

8296 222

Oddz. 3 - Ordynator

8296 325

Ślusarnia

8296 225

Gabinet Zabiegowy

8296 327

Elektrycy-kotłownia

8296 223

Gabinet Lekarski

8296 254, 328

Brygadzistka ekipy Sprzątającej

8296 283

Pielęgniarka Oddziałowa

8296 260

Ogród i Prac. Terenowi

8296 259

Psycholog

8296 335

Sekcja Zaopatrzenia

8296 248, 288

Sekretarka Medyczna

8296 252

Magazyn Techniczny

8296 219

Korytarz

8296 210

Dział Żywienia

8296 214

Oddz. Rehabilitacji Psych. Ordynator

8296 261

Kuchnia

8296 215

Gabinet Lekarski

8296 279

Apteka Szpitalna

8296 347

Psycholog

8296 236

Z-ca Kierownika Apteki

8296 284

Sekretarka Medyczna

8296 258

Pracownia EW

8296 234

Pielęgniarka Oddziałowa

8296 262

Kawiarnia

8296 220

Gabinet Zabiegowy

8296 268

Poradnia Zdrowia Psychicznego - rejestracja

8296 293

Gabinet Terapii Zajęciowej

8296 257

Koordynator Poradni Zdrowia Psychicznego

8296 250

Korytarz (I piętro)

8296 281

Poradnia Zdrowia Psychicznego - punkt pielęgniarski

8296 297

Oddz. 4/PLAZA - Ordynator

8296 239

Gab Reh.Ruch. (fizjoterapia)

8296 290

Gabinet Zabiegowy

8296 295

Lekarz dyżurny Izby Przyjęć

8296 256

Gabinet Lekarski

8296 274

Lekarz dyżurny oddziałów

8296 216

Psycholog

8296 240

Punkt poboru krwi

8296 339

Pielęgniarka Oddziałowa

8296 285

Oddz. Opiek-Leczn. – Kierownik

8296 310

Sekretarka Medyczna

8296 349

Gabinet Zabiegowy

8296 311

Oddz. 6 - Ordynator

8296 237

Pielęgniarka Oddziałowa

8296 309

Gabinet lekarski

8296 245

Pracownik socjalny

8296 249

Psycholog

8296 276

Pokój pielęgniarek

8296 313

Gabinet zabiegowy

8296 244

Oddz. Leczenia Uzależnień -Kierownik

8296 342

Pielęgniarka Oddziałowa

8296 289

Gabinet Psychologów

8296 334

Sekretarka medyczna

8296 238

Gabinet Zabiegowy

8296 332

Korytarz

8286 278

Pielęgniarka Oddziałowa

8296 230

Oddz. 5 - Ordynator

8296 291

Psycholog

8296 330

Gabinet Lekarza i Psychologa

8296 229

Sekretarka Medyczna

8296 329

Gabinet Zabiegowy

8296 280

Korytarz

8296 277

Pielęgniarka Oddziałowa

8296 326

Kuchenka

8296 338

Sekretarka Medyczna

8296 221

Gabinet Psychologów

8296 275

Korytarz

8296 323

Poradnia Lecz. Uzależnień – Sek.

8296 336

Oddz. OPS Ordynator

8296 344

Oddz. OPDDM – Ordynator

8296 208

Gabinet Lekarski

8296 231

Gabinet Lekarski

8296 287

Gabinet Zabiegowy

8296 348, 232

Gabinet Lekarski

8296 253, 269

Pielęgniarka Oddziałowa

8296 343

Psycholog

8296 322, 224

Sekretarka Medyczna

8296 255

Pielęgniarz  Oddziałowy

8296 317

W korytarzu

8296 312

Gabinet Zabiegowy

8296 316, 213

Pracownie Terapii zajęciowej

8296 228, 314

Sekretarka Medyczna

8296 317